Kunnskapsbank

Velg publikasjonskategori i høyre marg, eller søk i søkefeltet under.

 

Vis publikasjoner per prosjekt:

Birdwind
EcoManage
EnviDORR
EnviPEAK
FutureHydro
HydroBalance
HydroPEAK 
GOVREP
OPTIPOL
SafePass
SUSGRID
SusWater
Browse records in that    Search     
Back
Title Hvor går den fornybare energidebatten? På vei mot en avklaring av sammenhengen mellom energi- og miljøpolitiske hensyn? Funn og anbefalinger fra GOVREP-prosjektet
Publication URL Open URL Go to publication
Category Report
Related to GOVREP
Keyword Energipolitikk, Miljøpolitikk, Sektorpolitisk koordinering, Vannkraft, Vindkraft, Interesseavveining, Politisk styring
Author Audun Ruud
Affiliation SINTEF
Journal
Volume / Issue /
ISSN
Publication Year 2013
Publication date 04.09.2013
Pages 46
Book title
Place Trondheim
Publisher SINTEF Energi As
ISBN 978-82-594-3568-2
Serial title; Serial No. Rapport TR A7342
Congress name and place
CEDREN deliverable nr