SusGrid publikasjoner

Her finner du publikasjoner relatert til SusGrid. Trykk her for en oversikt over publikasjoner fra alle CEDREN-prosjektene.

Back
Title "Case Hardanger" - En analyse av den formelle konsesjonsprosessen og mediedekningen knyttet til den omsøkte luftledningen Sima-Samnanger
Publication URL Open URL Go to publication
Category Report
Related to Management SusGrid
Keyword
Author Audun Ruud; Jens Jacob Kielland Haug; William M. Lafferty
Affiliation SINTEF
Journal
Volume / Issue /
ISSN
Publication Year 2011
Publication date 23.05.2011
Pages
Book title
Place
Publisher SINTEF
ISBN 978-82-594-3473-9
Serial title; Serial No. TR A7093
Congress name and place
CEDREN deliverable nr