SusGrid publikasjoner

Her finner du publikasjoner relatert til SusGrid. Trykk her for en oversikt over publikasjoner fra alle CEDREN-prosjektene.

Back
Title Economics of Sustainable Networks: Public Engagement and Compensation
Publication URL Open URL Go to publication
Category Other presentation
Related to SusGrid
Keyword
Author Tobiassen, W.
Affiliation Durham University
Journal
Volume / Issue /
ISSN
Publication Year 2014
Publication date 14.11.2014
Pages
Book title
Place Oslo
Publisher
ISBN
Serial title; Serial No.
Congress name and place SusGrid avslutningsseminar
CEDREN deliverable nr