SusGrid publikasjoner

Her finner du publikasjoner relatert til SusGrid. Trykk her for en oversikt over publikasjoner fra alle CEDREN-prosjektene.

Back
Title Hvordan opplever ulike aktører nettplanlegginsprosessen - funn fra to norske case-studier
Publication URL Open URL Go to publication
Category Other presentation
Related to SusGrid
Keyword
Author Wold, L.C. (1) og Qvenild, M. (2)
Affiliation 1) NINA, 2) SINTEF
Journal
Volume / Issue /
ISSN
Publication Year 2014
Publication date 14.11.2014
Pages
Book title
Place Oslo
Publisher
ISBN
Serial title; Serial No.
Congress name and place SusGrid avslutningsseminar
CEDREN deliverable nr