SusGrid publikasjoner

Her finner du publikasjoner relatert til SusGrid. Trykk her for en oversikt over publikasjoner fra alle CEDREN-prosjektene.

Back
Title Distributed Generation, Storage, Demand Response, and Energy Efficiency as Alternatives to Grid Capacity Enhancement
Publication URL Open URL Go to publication
Category Journal article
Related to SusGrid
Keyword Distributed generation; Storage; Demand response; Investment deferral; Network regulation; Business model
Author Poudineh, R. and Jamasb, T.
Affiliation Durham University Business School, UK
Journal Energy Policy
Volume / Issue 67 /
ISSN 0301-4215
Publication Year 2014
Publication date 24.12.2013
Pages 222-231
Book title
Place
Publisher
ISBN
Serial title; Serial No.
Congress name and place
CEDREN deliverable nr