SusGrid publikasjoner

Her finner du publikasjoner relatert til SusGrid. Trykk her for en oversikt over publikasjoner fra alle CEDREN-prosjektene.

Back
Title The effects from the power transmission line Ørskog- Fardal on tourism - A qualitative study of the opinion of local tourism Businesses.
Publication URL Open URL Go to publication
Category Master Thesis
Related to SusGrid
Keyword
Author Andresen, P.
Affiliation Univsersitetet for miljø-og biovitenskap. Institutt for naturforvaltning.
Journal
Volume / Issue /
ISSN
Publication Year 2012
Publication date
Pages
Book title
Place
Publisher
ISBN
Serial title; Serial No.
Congress name and place
CEDREN deliverable nr