SusGrid publikasjoner

Her finner du publikasjoner relatert til SusGrid. Trykk her for en oversikt over publikasjoner fra alle CEDREN-prosjektene.

Back
Title Det norske nettutviklingsregimet i lys av erfaringer fra Sverige og Storbritannia
Category Other presentation
Related to SusGrid
Keyword
Author Brekke, O. A. og Sataøen, H. L.
Affiliation Uni Rokkansenteret
Journal
Volume / Issue /
ISSN
Publication Year
Publication date
Pages
Book title
Place
Publisher
ISBN
Serial title; Serial No.
Congress name and place
CEDREN deliverable nr