SusGrid publikasjoner

Her finner du publikasjoner relatert til SusGrid. Trykk her for en oversikt over publikasjoner fra alle CEDREN-prosjektene.

Back
Title Ekspertise, politikk eller dialog? Nettutvikling i Norge, Sverige og Storbritannia
Category Report
Related to SusGrid
Keyword
Author Brekke, O. A. og Sataøen, H. L.
Affiliation Rokkansenteret
Journal
Volume / Issue 8 /
ISSN 1892-8366
Publication Year 2012
Publication date
Pages
Book title
Place
Publisher
ISBN 978-82-8095-085-7
Serial title; Serial No.
Congress name and place
CEDREN deliverable nr