SusGrid publikasjoner

Her finner du publikasjoner relatert til SusGrid. Trykk her for en oversikt over publikasjoner fra alle CEDREN-prosjektene.

Back
Title Fra samkjøring til overkjøring? Norsk nettutvikling i lys av erfaringer fra Sverige og Storbritannia.
Publication URL Open URL Go to publication
Category Journal article
Related to SusGrid
Keyword
Author Brekke, O. A. og Sataøen, H. L.
Affiliation
Journal Plan
Volume / Issue 06 /
ISSN
Publication Year 2012
Publication date
Pages 9
Book title
Place
Publisher
ISBN
Serial title; Serial No.
Congress name and place
CEDREN deliverable nr