SusGrid publikasjoner

Her finner du publikasjoner relatert til SusGrid. Trykk her for en oversikt over publikasjoner fra alle CEDREN-prosjektene.

Back
Title Hardanger som småkraftregion: Frå industrikraft til kortreist kraft
Publication URL Open URL Go to publication
Category Report
Related to SusGrid
Keyword
Author Sataøen, Hogne L., Brekke, Ole Andreas og Angell, Svein Ivar
Affiliation Uni Research
Journal
Volume / Issue / 4
ISSN
Publication Year 2014
Publication date 01.10.2014
Pages 54
Book title
Place Bergen
Publisher Uni Research Rokkansenteret
ISBN
Serial title; Serial No. Rapport Rokkansenteret
Congress name and place
CEDREN deliverable nr