OPTIPOL Publikasjoner

Her finner du publikasjoner relatert til OPTIPOL. Trykk her for publikasjoner fra alle CEDREN-prosjektene.

   Search     
Enter Search Value:
- without any prefix or suffix to find all records where a column contains the value you enter, e.g. Net
- with | prefix to find all records where a column starts with the value you enter, e.g. |Network
- with | suffix to find all records where a column ends with the value you enter, e.g. Network|
- with | prefix and suffix to find all records containing the value you enter exactly, e.g. |Network|

Back
Title Verktøy for bedre lokalisering av vindkraft og overføringsnett
Publication URL Open URL Go to publication
Category Other presentation
Related to OPTIPOL
Keyword
Author Hanssen, F.
Affiliation NINA
Journal
Volume / Issue /
ISSN
Publication Year 2015
Publication date 15.04.2015
Pages
Book title
Place
Publisher
ISBN
Serial title; Serial No.
Congress name and place CEDREN-seminar hos Miljødirektoratet
CEDREN deliverable nr