OPTIPOL Publikasjoner

Her finner du publikasjoner relatert til OPTIPOL. Trykk her for publikasjoner fra alle CEDREN-prosjektene.

   Search     
Enter Search Value:
- without any prefix or suffix to find all records where a column contains the value you enter, e.g. Net
- with | prefix to find all records where a column starts with the value you enter, e.g. |Network
- with | suffix to find all records where a column ends with the value you enter, e.g. Network|
- with | prefix and suffix to find all records containing the value you enter exactly, e.g. |Network|

Back
Title Optimal design and routing of power lines; ecological, technical and economic perspectives (OPTIPOL)
Publication URL Open URL Go to publication
Category Report
Related to OPTIPOL
Keyword
Author Bevanger, K., Bartzke, G., Brøseth, H., Dahl, E.L., Gjershaug, J.O., Hanssen, F., Jacobsen, K.-O., Kleven, O., Kvaløy, P., May, R., Meås, R., Nygård, T., Refsnæs, S., Stokke, S. & Thomassen, J.
Affiliation Norsk institutt for naturforskning - NINA
Journal
Volume / Issue NINA Report 1014 /
ISSN 1504-3312
Publication Year
Publication date 01.05.2014
Pages
Book title
Place
Publisher
ISBN 978-82-426-2622-6
Serial title; Serial No.
Congress name and place
CEDREN deliverable nr