HydroPEAK Publikasjoner

Her finner du publikasjoner relatert til HydroPEAK. Trykk her for en oversikt over publikasjoner fra alle CEDREN-prosjekter.

   Search     
Enter Search Value:
- without any prefix or suffix to find all records where a column contains the value you enter, e.g. Net
- with | prefix to find all records where a column starts with the value you enter, e.g. |Network
- with | suffix to find all records where a column ends with the value you enter, e.g. Network|
- with | prefix and suffix to find all records containing the value you enter exactly, e.g. |Network|

Back
Title Om CEDREN - Et forskningssenter for miljøvennlig energi (Behov for tunneller og fjellrom ved utbygging av 20 000 MW ny vannkraft i Norge)
Category Other presentation
Related to HydroPEAK
Keyword
Author Ånund Killingtveit
Affiliation NTNU
Journal
Volume / Issue /
ISSN
Publication Year 2011
Publication date 24.05.2011
Pages
Book title
Place
Publisher
ISBN
Serial title; Serial No.
Congress name and place NFF "Professormøte"; Trondheim; 2011-03-21
CEDREN deliverable nr