HydroPEAK Publikasjoner

Her finner du publikasjoner relatert til HydroPEAK. Trykk her for en oversikt over publikasjoner fra alle CEDREN-prosjekter.

   Search     
Enter Search Value:
- without any prefix or suffix to find all records where a column contains the value you enter, e.g. Net
- with | prefix to find all records where a column starts with the value you enter, e.g. |Network
- with | suffix to find all records where a column ends with the value you enter, e.g. Network|
- with | prefix and suffix to find all records containing the value you enter exactly, e.g. |Network|

Back
Title Balansekraft - økning av effekt fra norsk vannkraft - forvaltningsmessige utfordringer
Category Project memo
Related to HydroPEAK
Keyword
Author Haakon Thaulow
Affiliation NIVA
Journal
Volume / Issue /
ISSN
Publication Year 2011
Publication date 23.05.2011
Pages
Book title
Place
Publisher
ISBN
Serial title; Serial No.
Congress name and place
CEDREN deliverable nr