HydroPEAK Publikasjoner

Her finner du publikasjoner relatert til HydroPEAK. Trykk her for en oversikt over publikasjoner fra alle CEDREN-prosjekter.

   Search     
Enter Search Value:
- without any prefix or suffix to find all records where a column contains the value you enter, e.g. Net
- with | prefix to find all records where a column starts with the value you enter, e.g. |Network
- with | suffix to find all records where a column ends with the value you enter, e.g. Network|
- with | prefix and suffix to find all records containing the value you enter exactly, e.g. |Network|

Back
Title Konsekvensar av effektkjøring for vasskraft tunnelar (WP 6)
Publication URL Open URL Go to publication
Category Other presentation
Related to HydroPEAK
Keyword
Author Bråtveit, Kari
Affiliation NTNU
Journal
Volume / Issue /
ISSN
Publication Year 2014
Publication date 30.10.2014
Pages
Book title
Place Trondheim
Publisher
ISBN
Serial title; Serial No.
Congress name and place HydroPeak brukermøte 2014
CEDREN deliverable nr