EnviPeak publikasjoner

Her finner du en oversikt over publikasjoner fra EnviPEAK. Trykk her for en oversikt over alle CEDREN-publikasjoner.

   Search     
Enter Search Value:
- without any prefix or suffix to find all records where a column contains the value you enter, e.g. Net
- with | prefix to find all records where a column starts with the value you enter, e.g. |Network
- with | suffix to find all records where a column ends with the value you enter, e.g. Network|
- with | prefix and suffix to find all records containing the value you enter exactly, e.g. |Network|

Back
Title EnviPEAK - Miljøvirkninger av effektkjøring av kraftverk
Category Other presentation
Related to EnviPEAK
Keyword
Author Bakken, T.H.
Affiliation SINTEF Energi AS
Journal
Volume / Issue /
ISSN
Publication Year 2010
Publication date 11.11.2010
Pages
Book title
Place
Publisher
ISBN
Serial title; Serial No.
Congress name and place Energi Norge; Fiskesymposiet; Trondheim; 17 - 18 February 2010
CEDREN deliverable nr