EnviDORR publikasjoner

Her er en oversikt over publikasjoner relatert til EnviDORR. Trykk her for en oversikt over alle CEDREN publikasjoner.

   Search     
Enter Search Value:
- without any prefix or suffix to find all records where a column contains the value you enter, e.g. Net
- with | prefix to find all records where a column starts with the value you enter, e.g. |Network
- with | suffix to find all records where a column ends with the value you enter, e.g. Network|
- with | prefix and suffix to find all records containing the value you enter exactly, e.g. |Network|

Back
Title Konsekvenser av vannstand i gytetiden og vannslipp i vinterhalvåret på stranding av gytegroper av laks og sjøaure i Bjoreio
Category Project memo
Related to EnviDORR
Keyword
Author Skoglund, H.; Barlaup, B.T.
Affiliation UNI Miljø; UiB
Journal
Volume / Issue /
ISSN
Publication Year 2010
Publication date 18.11.2010
Pages
Book title
Place
Publisher
ISBN
Serial title; Serial No. LFI-notat
Congress name and place
CEDREN deliverable nr