EcoManage publikasjoner

Her finner du publikasjoner som er relatert til EcoManage. Trykk her for en liste over alle CEDREN-publikasjoner.

   Search     
Enter Search Value:
- without any prefix or suffix to find all records where a column contains the value you enter, e.g. Net
- with | prefix to find all records where a column starts with the value you enter, e.g. |Network
- with | suffix to find all records where a column ends with the value you enter, e.g. Network|
- with | prefix and suffix to find all records containing the value you enter exactly, e.g. |Network|


  Conference presentation

detail 03.02.2014: EcoManage brukermøte - Økosystemtjenester, innledning: David Barton/NINA.
detail 27.01.2016: Regionalization of water consumption and the effect on water footprint results for hydropower: Modahl, I.S. (1), Raadal, H.L. (1), Bakken, T.H. (2) and Kolbjørn Engeland (3)/1) Østfold Research, Norway; 2) Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norway; 3) University of Oslo, Norway. LCM Bordeaux 2015 Open URL
detail 19.05.2014: Allocation recommendations for multipurpose reservoirs: Tor Haakon Bakken (1&2), Ingunn Saur Modahl (3), Hanne Lerche Raadal (3), Ana Adeva Bustos (2&4) & Silje Arnøy (3)/1) Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway 2) SINTEF Energy Research, Trondheim, Norway 3) Ostfold Research, Fredrikstad, Norway 4) Universidad Politécnica de Madrid, Spain. Water for Energy Framework - W4EF - Hydropower workshop, Paris Open URL
detail 19.05.2014: Water consumption from hydropower production: review of published estimates: Tor Haakon Bakken (1&2), Ånund Killingtveit (1), Kolbjørn Engeland (2), Knut Alfredsen (1) & Atle Harby (2)/1) Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway 2) SINTEF Energy Research, Trondheim, Norway. Water for Energy Framework - W4EF - Hydropower workshop, Paris Open URL
detail 03.02.2014: EcoManage brukermøte - Introduksjon til Ecomanage: Håkon Sundt/. Open URL
detail 03.02.2014: EcoManage brukermøte - Indeksar for energieffektivitet: Ingunn Saur Modahl/. Open URL
detail 03.02.2014: EcoManage brukermøte - Water consumption from hydropower production: review of published estimates: Tor Haakon Bakken/Sintef. Open URL
detail 03.02.2014: EcoManage brukermøte - Vannforbruk og fordamningsberegninger: Kolbjørn Engeland/. Open URL
detail 03.02.2014: EcoManage brukermøte - Vurdering av terrestriske kompensasjonstiltak: Dagmar Hagen/NINA. Open URL
detail 03.02.2014: EcoManage brukermøte - Cost-effectivenes of physical measures versus spill of water past the Laudal Hydropower plant.: Ana Adeva Bustos/Sintef. Open URL
detail 03.02.2014: EcoManage brukermøte - Comparison of environmental impacts from small-scale hydropower, large hydropower and wind power projects: Tor Haakon Bakken/Sintef. Open URL
detail 03.02.2014: EcoManage brukermøte - Multi-criteria analysis applied to environmental impacts of hydropower and water resource regulation projects EcoManage: Maria D. Catrinu-Renström,/. Open URL
detail 03.02.2014: EcoManage brukermøte - MULTI-CRITERIA DECISION ANALYSIS – A REVIEW OF METHODOLOGY FOR RANKING NORWAY’S HYDROPOWER CONCESSIONS FOR REVISION BEFORE 2022: David Barton/NINA. Open URL
detail 26.06.2013: Water consumption from hydropower plants – State-of-the-art and scope of work for further research: Bakken, Tor Haakon; Killingtveit, Ånund/NTNU; SINTEF Energi AS. Seminar on sustainable hydropower development; Ankara; Turkey; 18 – 19 June 2013 Open URL
detail 30.01.2013: Assessment of environmental impacts from small versus large hydro-power developments: Bakken, T.H./SINTEF Energi AS. Naturvernforbundet Open URL
detail 30.01.2013: MILEN-UiO: Assessment of small versus large hydro-power developments: Bakken, T.H. et al/SINTEF Energi AS. UiO Open URL
detail 30.01.2013: Energieffektiviteten av el-produksjon: Bakken, T.H./SINTEF Energi AS. ENOVA EPR Open URL
detail 30.01.2013: Review of water consumption estimates and the importance of evaporation: Bakken, T.H.; Engeland, K.; Killingtveit, Å./SINTEF Energi AS; NTNU. IHA Open URL

  Other presentation

detail 14.12.2015: Nytt fra CEDREN, innovasjoner og veien videre Open URL
detail 14.12.2015: EcoManage - Innledning til brukermøte november 2015 Open URL
detail 14.12.2015: Water consumption from hydropower production Open URL
detail 14.12.2015: The effects of change in climate and irrigation practice on the water resources in Kizilirmak River Basin, Turkey Open URL
detail 14.12.2015: Miljøvurdering av vassdraft i eit livsløpperspektiv: bruk av ulike indikatorar for energi- og vannforbruk Open URL
detail 14.12.2015: Multikriterie-analyse av habitat - forbedringstiltak i regulerte elver - eksempel fra Mandalselva. Muligheter og utfrodringer som kompensasjonstiltak. Open URL
detail 30.04.2015: Visualisation of habitat measures by means of photo scenarios Open URL
detail 16.04.2015: Multi-kriterie-analyse av kompenserende tiltak for regulerende økosystemtjenester (EcoManage) Open URL
detail 23.01.2015: Water consumption/footprint for hydropower Open URL
detail 23.01.2015: Multi-kriterie-analyse av kompenserende tiltak Open URL
detail 16.01.2015: Reservoirs – water consumers or collectors? & The effects of change in climate and irrigation practice on the hydropower resources in Kizilirmak River Basin, Turkey Open URL
detail 16.01.2015: Habitat offsetting av arealbruk og arealbruksendringer i LCA rammeverk Open URL
detail 16.01.2015: Modelling biodiversity impacts from hydropower in LCA Open URL
detail 16.01.2015: EcoManage - Improved development and management of energy and water resources Open URL
detail 16.01.2015: Allokering i fleirbruksmagasin og tilpassing av eksisterande LCA-modellar for beregning av vannfotavtrykk Open URL
detail 19.01.2015: Centre for environmental design of renewable energy - CEDREN (at EcoManage user meeting) Open URL
detail 16.01.2015: Assessing trade-offs between ecosystem services using multi-criteria decision analysis (MCDA) – proof of concept Open URL

  Journal article

detail 17.08.2015: Are Reservoirs Water Consumers or Water Collectors? Reflections on the Water Footprint Concept Applied on Reservoirs Open URL
detail 19.05.2014: Demonstrating a new framework for the comparison of environmental impacts from small- and large-scale hydropower and wind power projects Open URL
detail 10.06.2013: Naturens flomdemping – hva er den økonomiske verdien av økosystemtjenester fra et nedbørfelt? Open URL
detail 05.12.2013: How methodological issues affect the energy indicator results for different electricity generation technologies Open URL
detail 05.12.2013: Water Allocation With Use of the Building Block Methodology (BBM) in the Godavari Basin, India Open URL
detail 05.12.2013: Water consumption from hydropower plants – review of published estimates and an assessment of the concept Open URL
detail 05.12.2013: Water consumption from hydropower production: review of published estimates Open URL

  Report

detail 08.10.2013: Multi-criteria analysis applied to environmental impacts of hydropower and water resources regulation projects Open URL
detail 15.05.2012: Energy Indicators for electricity production Open URL
detail 19.05.2015: The need for water as energy storage for better integration of renewables Open URL

  Project memo

detail 15.05.2012: POLICY BRIEF Energieffektiv elektrisitetsproduksjon Open URL