Forskningsnytt om vannforvaltning i regulerte elver

 Publisert 18.11.2016

Forskningsprosjektet SusWater ser på ulike veier mot en mer omforent vannforvaltning som blir akseptert bade lokalt og nasjonalt, samtidig som internasjonale forpliktelser blir ivaretatt. Last ned presentasjonene fra årets brukermøte for siste nytt fra prosjektet.

Brukermøte i SusWater 10. november. Foto: Hans-Petter Fjellstad
Brukermøte i SusWater 10. november. Foto: Hans-Petter Fjellstad

Møtet ble arrangert 10. november 2016. På møtet presenterte forskerne nye resultater og status for arbeidet i prosjektets arbeidspakker. De gikk spesielt gå inn i erfaringer rundt gjennomførte vilkårsrevisjoner, men diskuterte også pågående revisjoner i lys av planarbeidet med vannforskriften og EUs vanndirektiv. 

På møtet ble brukerne (industri og forvaltning) i prosjektet invitert til å drøfte videre leveranser fra SusWater og spesielt hvordan innretningen på en eller flere planlagte håndbøker bør være. 

Agenda og presentasjoner

  1. Velkommen v/ Atle Harby og Audun Ruud
  2. Får vi et kjempeløft for bedre vannmiljø i regulerte vassdrag i Norge? v/ Audun Ruud (pdf)
  3. Utfordringer knyttet til å implementere EUs vanndirektiv i Sverige v/ Andreas Lindström (pdf)
  4. Erfaringer fra gjennomførte vilkårsrevisjoner og behov for bedre beslutningsstøtte v/ Berit Köhler (pdf)
  5. Status for den nye SusWater-aktiviteten på hydromorfologisk karakterisering v/ Atle Harby (pdf)
  6. Hva er potensialet for bruk av hydromorfologisk karakterisering? v/ Peggy Zinke (pdf)
  7. Status for arbeid med metodikk for verdivalg v/ Ingrid Nesheim (pdf)
  8. Om prosessen som resulterte i frivillige avtaler med vertskommunene for Sira-Kvina konsesjonen. Innledning v/ Per Øyvind Grimsby – Sira-Kvina kraftselskap (pdf)
  9. Drøfting: Hva kan vi lære og hva kan overføres fra Sira-Kvina? Kort intro til diskusjon v/ Audun Ruud (pdf
  10. Hvilke leveranser ønsker brukerne seg fra SusWater? v/ Atle Harby (pdf)

 

Om SusWater

CEDREN-prosjektet SusWater setter fokus på vannforvaltning i regulerte elver, og ser på ulike veier mot en mer omforent vannforvaltning som blir akseptert bade lokalt og nasjonalt, samtidig som internasjonale forpliktelser blir ivaretatt.

Les mer om SusWater >
 

Siste nytt

Miljødesignhåndboka på kinesisk

3 jan 2018

CEDRENs forskere er stolte av å kunne presentere «Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag... Read More..


Vellykket brukermøte

14 des 2017

Nå er presentasjonene fra SusWater sitt brukermøte 5.desember tilgjengelig på nett. Read More..


Ny rapport om svensk iverksetting av EUs vanndirektiv

14 des 2017

En ny rapport drøfter hvordan Sverige arbeider med miljøforbedringer i svensk vannkraft for å oppfy... Read More..


SusWater brukermøte 5.12

27 nov 2017

SusWater inviterer til brukermøte på Gardermoen 5.12. Read More..


Verdens første kull med miljødesignere er uteksaminert

16 nov 2017

CEDREN har utviklet begrepet miljødesign av fornybar energi, og i høst ble det første etter- og vid... Read More..