Hva kan Europa tjene på å bruke Norge som grønt batteri?

 Publisert 10.02.2016

Det er lønnsomt for Europa å bruke norsk vannkraft for å balansere vind- og solkraft i Europa, viser tysk studie i samarbeid med CEDREN. Resultatene skal nå brukes for å se på lønnsomheten for norske kraftprodusenter.

I fjor høst var de tyske forskerne fra RWTH Aachen University på besøk i Trondheim. Fra venstre: Andreas Schaefer, Michaela Harasta (E.ON), Christoph Baumann og  Andreas Maaz.
I fjor høst var de tyske forskerne fra RWTH Aachen University på besøk i Trondheim. Fra venstre: Andreas Schaefer, Michaela Harasta (E.ON), Christoph Baumann og Andreas Maaz.

Med økende bruk av sol og vindkraft, øker også behovet for å kunne lagre energi til perioder med mindre energiproduksjon. I fjor høst var tyske forskere fra RWTH Aachen University på besøk i Trondheim. Tilknyttet CEDREN-prosjektet HydroBalance har de gjennomført et studie for å undersøke den økonomiske gjennomførbarheten av å bruke norsk vannkraft til å balansere forbruk og energiproduksjon i Europa.

– Når en legger sammen virkningene for produsenter og forbrukere i alle land, er det i sum lønnsomt for Europa, konkluderer SINTEF-forsker Ove Wolfgang, som er leder av den delen av HydroBalance som studien er tilknyttet.

Graden av lønnsomhet er avhengig av hvor stor fleksibilitet det er ellers i det europeiske kraftsystemet, viser studiene av ulike scenarioer for 2050.

Det er imidlertid en del som skal på plass før dette kan bli en realitet.

– Det vil bare fungere hvis det blir en massiv utbygging av overføringskabler, sier Andreas Schaefer, som ledet studien for IAEW, Universitetet i Aachen.

Nødvendig overføringskapasitet over Nordsjøen mot Storbritannia, Nederland, Tyskland og Danmark blir nesten 30 GW i de vurderte scenarioene, hvilket tilsvarer omtrent en tredobling fra overføringskapasiteten vi får inkludert de to kablene Statnett planlegger å bygge til England og til Tyskland.

 

Ser på lønnsomheten for norske kraftprodusenter

I forbindelse med studiet beregnet de tyske forskerne kraftpriser for alle land, inkludert Norge. Disse drar CEDREN nå nytte av i sine modeller videre.
Gjennom et case-studie i Otravassdraget har de norske forskerne sett på lønnsomheten av å investere i norsk pumpekraft fram mot 2050.

– Basert på historiske priser er investeringen ulønnsom, men i et framtidsscenario med et integrert europeisk kraftsystem så er det lønnsomt, oppsummerer Wolfgang.

 

God kombinasjon med vind og sol

Så er spørsmålet hva Tyskland og tyske kraftselskap kan tjene på å knytte til seg norsk lagringskapasitet. Det har den tyske studien også forsøkt å svare på.

– Det er definitivt fordeler med ekstra lagringskapasitet fra norsk vannkraft, og det er en bra kombinasjon med vind og sol, sier Schaefer.

 

Tysk kraftselskap finansierer studien

Det er det tyske kraftselskapet E.ON som finansierer studien, som et bidrag til HydroBalance.

– Vi samarbeider med CEDREN for å lære mer om den teknologiske og økonomiske gjennomførbarheten av dette i 2050, med tanke på forretningsmuligheter, sier Michaela Harasta i E.ON.

– Det har vært et fruktbart samarbeid, og vi har lært mye i studien, sier Christoph Baumann, og legger til at det er viktig med samarbeid også på forskningssiden hvis det i framtiden skal bli mer europeisk kraftsamarbeid.

Noe de norske kollegaene er skjønt enige i.

– Vi har godt utbytte av den faglige utvekslingen, konkluderer senterleder i CEDREN, Atle Harby

 

Les hele rapporten: Value of large-scale balancing and storing from Norwegian hydropower for the German power system and generation portfolios

Kontaktperson: Ove Wolfgang (SINTEF)

 

Siste nytt

Miljødesignhåndboka på kinesisk

3 jan 2018

CEDRENs forskere er stolte av å kunne presentere «Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag... Read More..


Vellykket brukermøte

14 des 2017

Nå er presentasjonene fra SusWater sitt brukermøte 5.desember tilgjengelig på nett. Read More..


Ny rapport om svensk iverksetting av EUs vanndirektiv

14 des 2017

En ny rapport drøfter hvordan Sverige arbeider med miljøforbedringer i svensk vannkraft for å oppfy... Read More..


SusWater brukermøte 5.12

27 nov 2017

SusWater inviterer til brukermøte på Gardermoen 5.12. Read More..


Verdens første kull med miljødesignere er uteksaminert

16 nov 2017

CEDREN har utviklet begrepet miljødesign av fornybar energi, og i høst ble det første etter- og vid... Read More..