CEDREN-forsker valgt inn i Akademiet for yngre forskere

 Publisert 30.09.2015

Av 160 søkere til det nyopprettede Akademiet for yngre forskere ble bare 20 tatt opp. CEDREN-forsker Ingeborg Palm Helland er en av dem.

Foto: Ida Nilstad Pettersen.
Foto: Ida Nilstad Pettersen.

–  Det er ærefullt å bli valgt ut. Jeg fikk vite at 160 hadde søkt, og var egentlig fornøyd med bare å bli valgt ut til intervju. Men det var så gøy på intervjuet at jeg tenkte at «jeg håper det ikke slutter her», smiler Ingeborg Palm Helland.

Når Akademiet for yngre forskere formelt stiftes i oktober, etter initiativ fra «Det Norske Videnskaps-Akademi», er hun blant de 20 første medlemmene.

Til daglig er Helland forskningsleder ved akvatisk avdeling i NINA og nestleder i CEDREN. Forskningsfeltet hennes er økologi, med spesielt fokus på ferskvannsfisk. I tillegg til å være nestleder, deltar hun i CEDREN-prosjektet HydroBalance, der hun er arbeidspakkeleder.

 

Fokus på forskningspolitikk og formidling

Akademiet skal være unge forskeres talerør inn i forskningspolitikken, og også ha fokus på forskningsformidling. Et kriterium for opptak var at medlemmene ikke må fylle mer enn 38 år det året de søker. På sikt skal de øke medlemsmassen til 40 personer.

Da de søkte etter medlemmer i vår, opplevde de stor interesse. Helland forteller at hun hadde flere grunner til å søke.

–   Jeg syntes det hørtes gøy ut med forskningspolitikk og tenkte at jeg har noe å bidra med på det området. Arbeidet mitt gjør at jeg har et bevisst forhold til forskningspolitikk fordi vi jobber så anvendt og har så stor bredde i både oppgaver og oppdragsgivere, sier Helland.

Om en måned skal de ha første samling. Det gleder Helland seg til. Å bli kjent med mange interessante folk fra ulike fagfelt er også en motivasjonsfaktor for henne.

 

En fordel å kunne se ting fra flere sider

Både i NINA og gjennom CEDREN-prosjektene jobber Helland med mange tverrfaglige problemstillinger, og har mye erfaring med å samarbeide med folk fra en annen fagbakgrunn.

På spørsmål om hvorfor hun tror at akkurat hun var blant dem som kom gjennom nåløyet, er dette noe av det hun trekker fram. Det er viktig å kunne se ting fra flere sider.

–   Gjennom søknaden og intervjuet forsøkte jeg å formidle denne tankegangen fra det tverrfaglige arbeidet med miljødesign. Det handler ikke bare om energi, men om å finne løsninger som tar hensyn til tekniske, miljømessige, økonomiske, politiske og samfunnsmessige aspekter samtidig, utdyper hun.

 

Ønsker å spre tankesettet bak miljødesign

Helland mener at tankesettet bak miljødesign kan brukes også i annen næringsutvikling, og håper at hun gjennom Akademiet for yngre forskere kan bidra til nettopp dette.

Et annet tema hun kan tenke seg å jobbe med, er sikring og deling av forskningsdata.

–  Gode data er viktig i forskning, men det mangler nasjonale databaser for å ta vare på og tilgjengeliggjøre forskningsdata, sier Helland.

Kjønnsbalanse innen høyere utdanning og forskning er et tredje tema hun er spesielt opptatt av.

–  Jeg vet ikke hvilke saker Akademiet kommer til å fronte, men jeg tror at vi som yngre forskere får større gjennomslagskraft når vi sammen velger å løfte saker, avslutter hun.

Kontakt: Ingeborg Palm Helland.

Siste nytt

Sosio-økonomiske indikatorer for nyttevurdering i regulerte vassdrag

23 nov 2018

En ny oppsummering fra prosjektet SusWater bidrar til å finne gode indikatorer som grunnlag for nyt... Read More..


This is how Norway can become Europe’s battery

13 aug 2018

A new roadmap shows how Norway can function as Europe’s blue-green battery, using the flexibility o... Read More..


CEDREN delte kunnskap om balansekraft, kabler og effektkjøring

16 mar 2018

Tirsdag arrangerte CEDREN et seminar for å prøve å oppklare noen misforståelser i debatten om effek... Read More..


Nye publikasjoner fra SusWater

22 jan 2018

To nye policy brief og en ny rapport fra SusWater tar for seg metoder for nyttevurdering av interes... Read More..


Miljødesignhåndboka på kinesisk

3 jan 2018

CEDRENs forskere er stolte av å kunne presentere «Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag... Read More..