CEDREN Nyheter

CEDRENs innovasjonshefte

07.06.2017
Forskningen i CEDREN har ført til en rekke nye ideer, innovasjoner og nye muligheter for fornybare energiløsninger. Vi har samlet dem i CEDRENs innovasjonshefte.
Les mer..

Norsk vannkraft kan være nøkkel til et fornybart Europa

07.06.2017
Den norske vannkraften kan spille en nøkkelrolle i å gjøre Europa fornybart. Det viser forskning i CEDREN-prosjektet HydroPEAK. Sluttrapport fra HydroPEAK er nå publisert.
Les mer..

Derfor kan Norge bli Europas grønne batteri

13.04.2017
Gjør vannkraften at Norge kan bli Europas grønne batteri? Nei, mener forsker og investor Dr. Björn Peters. Feil, mener forskere i CEDREN.
Les mer..

Nytt etterutdanningskurs i miljødesign

26.03.2017
For første gang har du nå muligheten til å lære miljødesign fra bunnen av. Høsten 2017 starter NTNU videreutdanningskurs i miljødesign for deg som jobbar med effekt av regulering i kraftverk, i forvaltningen eller som k...
Les mer..

Nyhetsbrev fra CEDREN
Kommende arrangementer

Last ned og bestill bøker

Last ned CEDREN-bøker som pdf-filer under.. Noen av bøkene finnes i trykket versjon. Bestill gratis fra kommunikasjonsansvarlig Astrid Bjerkås

Innovasjonsheftet - oversikt over innovasjoner i CEDREN

 

 

 

 

Utfordringer og muligheter for norsk vannkraft ved vind- og solkraft i Europa

Utfordringer og muligheter for norsk vannkraft ved vind- og solkraft i Europa

 

 

 

 

 

Miljøvirkninger av effektkjøring: Kunnskapsstatus og råd til forvaltning og industri

 

 

 

 

Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag

 

 

 

Dyreliv og kraftledninger - miljø- og forsyningsmessige utfordringer

 

 

 

 

 

Landbasert vindkraft - utfordringer for fugl, flaggermus og rein

NINA Temahefte 66 Landbasert vindkraft - utfordringer for fugl, flaggermus og rein

 

 

 

 

 

Økt samfunnsaksept for fornybar energi - Hvordan redusere konflikter under planlegging, utbygging og drift

NINA Temahefte 68 Økt samfunnsaksept for fornybar energi - Hvordan redusere konflikter under planlegging, utbygging og drift