CEDREN - fornybar energi på lag med naturen

CEDREN var ett av Forskningsrådets forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) i 2009 til 2017. Vi har forsket på miljødesign av fornybar energi, i samspillet mellom teknologi, natur og samfunn. Her er kunnskapen fra alle prosjekter samlet, inkludert de pågående prosjektene HydroBalance, SafePass og SusWater.

 

CEDREN i tall
  • PhD: 19
  • Mastergrader: 107
  • Partnere: 26
  • Innovasjoner: 30
  • Vitenskapelige publikasjoner: 169
  • Konferansepresentasjoner: ~500
Nyhetsbrev fra CEDREN

CEDREN Nyheter

En ny generasjon miljødesignere

14.09.2017
Høstens videreutdanningskurs i «Miljødesign i regulerte vassdrag» samler deltakere fra både kraftbransje, forvaltning, interesseorganisasjoner og konsulentbransje.
Les mer..

Sterk sentral styring i vannplanarbeidet i regulerte elver ga dårlige planprosesser

12.09.2017
Myndighetene bad om råd lokalt og la opp til en nedenfra og opp-prosess. Det meste ble likevel styrt sentralt da de godkjente miljømålene for regulerte elver.
Les mer..

CEDREN sluttrapport

11.09.2017
En oppsummering av åtte år med forsking på miljødesign av fornybar energi er nå samlet mellom to permer i CEDRENs sluttrapport. 
Les mer..

Kabler gir vinn-vinn

22.08.2017
Er strømkabler til utlandet en god eller dårlig idé?  Atle Harby, seniorforsker ved SINTEF Energ i og Magnus Korpås, professor ved NTNU elkraftteknikk svarer i dette innlegget i Dagens næringsliv  Helge Aasen, admini...
Les mer..