CEDREN Nyheter

Policy brief fra CEDREN om potensialet for norsk fleksibel vannkraft når det europeiske strømmarkedet endrer seg

24.11.2016
Forskerne i CEDREN-prosjektet HydroBalance har analysert potensialet til norsk fleksibel vannkraft i et europeisk elsktrisitetsmarked i endring. Funnene er oppsummert i HydroBalance Policy Brief 3, 2016.
Les mer..

- Norge kan bli Europas grønne batteri

23.11.2016
Norsk vannkraft har potensiale til å bli et grønt batteri for Europa, men det vil ta tid. Spørsmålet er om det vil ta for lang tid. Det kom frem på et seminar som CEDREN arrangerte sammen med Norges Tekniske Vitenskapsa...
Les mer..

Forskningsnytt om vannforvaltning i regulerte elver

18.11.2016
Forskningsprosjektet SusWater ser på ulike veier mot en mer omforent vannforvaltning som blir akseptert bade lokalt og nasjonalt, samtidig som internasjonale forpliktelser blir ivaretatt. Last ned presentasjonene fra år...
Les mer..

Tor Haakon Bakken disputerer

15.11.2016
Tor Haakon Bakken forsvarer 24. november 2016 sin avhandling "An improved framework for the assessment of water consumption from hydropower production" for graden PhD ved NTNU.
Les mer..

Nyhetsbrev fra CEDREN
Kommende arrangementer

Last ned boken Miljøvirkninger av effektkjøring: Kunnskapsstatus og råd til forvaltning og industri

CEDREN har utviklet et verktøy som skal hjelpe forvaltning og industri til å drive miljøtilpasset effektkjøring.

 

Les årsrapport for CEDREN 2015

 

 

Last ned Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag

Boka tar for seg hvordan man utreder, utvikler og gjennomfører tiltak som bedrer forholdene for laks samtidig som man tar hensyn til kraftproduksjon.