CEDREN Nyheter

Norge som Europas grønne batteri – visjoner og realiteter

04.10.2016
Sammen med Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Norges forskningsråd arrangerer CEDREN seminar om Norge som Europas grønne batteri 16. november i Oslo. Meld deg på.
Les mer..

Meld deg på CEDRENs avslutningsseminar

30.09.2016
Velkommen til CEDREN-seminar 25. - 26. oktober i Trondheim der vi skal oppsummere åtte års forskning innen teknologi, miljø og samfunnsfag knyttet til vannkraft, vindkraft og overføringslinjer.
Les mer..

Seminar om storskala energilagring - Status, marked og muligheter for storskala energilagring

28.09.2016
Forskningssenteret CEDREN og Bellona arrangerte seminar om storskala energilagring - status, marked og muligheter for storskala energilagring - 27. september 2016 i Oslo. Last ned presentasjoner fra seminaret.
Les mer..

Forskningsnytt om balansekraft

19.09.2016
Prosjektet HydroBalance adresserer noen nøkkelutfordringer for utviklingen av storskala balansekraft og energilagring fra norsk vannkraft. Last ned presentasjonene fra årets brukermøte for siste nytt fra prosjektet.
Les mer..

Nyhetsbrev fra CEDREN

Last ned boken Miljøvirkninger av effektkjøring: Kunnskapsstatus og råd til forvaltning og industri

CEDREN har utviklet et verktøy som skal hjelpe forvaltning og industri til å drive miljøtilpasset effektkjøring.

 

Les årsrapport for CEDREN 2015

 

 

Last ned Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag

Boka tar for seg hvordan man utreder, utvikler og gjennomfører tiltak som bedrer forholdene for laks samtidig som man tar hensyn til kraftproduksjon.